KOTISIVUT JA HOMMA TOIMII!

Mikon tekemät ratkaisut paransivat selkeästi palveluiden kuvauksia, loivat yritykselle haetun verkkoimagon sekä selkiyttivät myös omia ajatuksia yrityksen tarjonnasta.

Suunnittelen ja toteutan yrityk­­sel­­lesi tyy­likkäät ja toimivat koti­­sivut, jotka näkyvät ver­­kossa.

Nopeimmillaan saat nettisivut jo 2 viikossa!

Työhön voidaan sisäl­­lyttää graa­­fisen il­meen ja sisällön suun­­nit­­telua sekä logo­suun­­nit­­telua. Autan tarvit­­taessa koti­­sivu­tilan hank­­kimi­­sessa ja domain-asi­­oiden hoi­­dossa.

Nettisivut ovat haku­­kone­­opti­­moituja, mobiili­ystä­­väl­lisiä ja raken­­nettu tieto­tur­­val­li­­selle WordPress-alus­­talle. Saat halutessasi käyt­­töösi Analytics-kävi­­jä­seuran­nan ja Adwords-mai­non­tatyökalut.

Logoja ja vektorigrafiikkaa

Kysyttävää kotisivuista? Ota yhteyttä...

Mikko Mörö / Sivuseppä

Ota yhteyttä, niin jutellaan kotisivuasioista ja muusta!

mikko@sivuseppa.fi
Y 1869463-7

Toimistoni sijaitsee Työhuone Kulmassa Tampereella, osoitteessa Itsenäisyydenkatu 23.

Mikko Mörö - Sivuseppä

Sepän työkalupakissa

Johtava julkaisujärjestelmä ja parhaat työkalut digitaaliseen markkinointiin

kotisivut yrityksille parhailla työkaluilla

"Kotisivut ja digi­markkinointi yrityk­sille laaduk­kaasti ja kustan­nus­tehok­kaasti."